Tag Archives: มีเซ็กซ์

มีเซ็กซ์กี่ครั้งถึงจะเรียกว่าชีวิตดี มีความสุข

มีเซ็กซ์กี่ครั้ง ถึงจะเรียกว่า ชีวิตดี มีความสุข1

สำหรับการมีคู่รัก เรื่องเซ็กซ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ขาดไม่ได้เหมือนปาท่องโก๋ที่คู่กันแต่ว่าเราจะต้องมีเซ็กซ์มากเกินไปหรือแม้แต่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดผิดเสียได้ แล้วจะต้องมีกี่ครั้งล่ะถึงจะเรียกว่าปกติ